گذري بر ايام گروه مطالعاتي برنامه نويسي در نيم سال اول

گروه مطالعاتي برنامه نويسي که کار خود را از تابستان 89 به سرپرستي سعيد افراسيابي آغاز کرده است, هم اکنون نيز با همکاري و مشايعت گروهي از دانشجويان ورودي 88 سير صعودي و هدفمند خود را طي مي کند.
در جلسات منعقد شده از مهر 89 تا به اکنون, بررسی روش پیاده سازی برخی محاسبات مربوط به ریاضیات عمومی، آمار و احتمال و ریاضیات مهندسی, در محيط مطلب, در دستور کار اين گروه جاي گرفته است ,شايان توجه است که دوره تابستانه گروه مزبور بر مبناي برنامه نويسي به زبان c پايه گذاري شده بود.
همچنين, تشکيل تيمي منسجم از اعضاي فعال گروه, که مهارت و ديد مطلوب را در زمينه برنامه نويسي کسب نموده اند, به جهت تمرکز و فعاليت برپروژه هاي وسيع تر, از ثمرات قابل توجه اين گروه مطالعاتي در نيم سال اخيرمي باشد.
در اين دوره, جلسات گردهمايي هفتگي با سرپرست گروه, شنبه ها 2 الي 4 بعدازظهر وارتباط و اشتراک گذاري اعضا درطول هفته, از طريق گروه اينترنتي صورت گرفته است. همچنين مسائل مطرح شده در هر جلسه در وبلاگ شاخه, صفحه فعاليت ها, قرار داده شده است.(به زودي پاسخ اين مسائل نيز در وبلاگ درج خواهد گرديد)

Advertisements

طرح گروه های مطالعاتی

طرح گروه های مطالعاتی که از تابستان 89 شروع شده بود بعد از وقفه ای کوتاه به علت آغاز سال تحصیلی، کار خود را ادامه خواهد داد.گروه های برنامه نویسی، زبان تخصصی و پردازش نرم (softcomputing)، در حال حاضر گروه های فعال هستند.

مجموعه اطلاعات مربوط به این طرح از جمله مشخصات سرپرست ها، جزئیات فعالیت هر گروه، زمان جلسات هفتگی و … در صفحه گروه های مطالعاتی موجود می باشد.

جلسه هماهنگی گروه مطالعاتی محاسبات نرم

جلسه هماهنگی گروه مطالعاتی محاسبات نرم چهارشنبه 23 تیر در کلاس 123 برگزار خواهد شد.

جلسات هماهنگی گروه های مطالعاتی

زمان برگزاري جلسات هماهنگي گروه‌هاي مطالعاتي اعلام شد.

تمدید مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام گروه‌هاي مطالعاتي به علت ارائه ديرهنگام‌ گروه‌هاي مطالعاتی شبکه های دیتا و پروتکل ها و محاسبات نرم تا 3/4/89 تمديد شد.

گروه مطالعاتی محاسبات نرم(SoftComputing)

گروه مطالعاتی پردازش نرم به گروه های ارائه شده برای تابستان 89 اضافه شد.

شبکه های data و پروتکل ها

گروه مطالعاتی شبکه های data و پروتکل ها به گروه های ارائه شده برای تابستان 89 اضافه شد.