تیم X

آغاز فعالیت تیم X اعلام شد. برای اطلاع بیشتر  نامه فراخوان همکاری تیم X را مطالعه نمایید.

جلسه هماهنگی گروه مطالعاتی محاسبات نرم

جلسه هماهنگی گروه مطالعاتی محاسبات نرم چهارشنبه 23 تیر در کلاس 123 برگزار خواهد شد.

جلسات هماهنگی گروه های مطالعاتی

زمان برگزاري جلسات هماهنگي گروه‌هاي مطالعاتي اعلام شد.