ساعات برگزاری کلاسهای MATLAB

ساعات برگزاری کلاسهای Matlab و اسامی دانشجویان هر کلاس اعلام شد. به صفحه دوره MATLAB مراجعه کنید.

Advertisements

زمان ثبت نام MATLAB

دفتر شاخه برای ثبت نام کلاس MATLAB از تاریخ 1/4/89 الی 8/4/89 هر روز به جز جمعه از ساعت 9 تا 12 صبح باز خواهد بود.

تمدید مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام گروه‌هاي مطالعاتي به علت ارائه ديرهنگام‌ گروه‌هاي مطالعاتی شبکه های دیتا و پروتکل ها و محاسبات نرم تا 3/4/89 تمديد شد.

دوره MATLAB

شاخه و انجمن به طور مشترک برای تابستان 89 دوره آموزشی MATLAB برگزار می کنند.

گروه مطالعاتی محاسبات نرم(SoftComputing)

گروه مطالعاتی پردازش نرم به گروه های ارائه شده برای تابستان 89 اضافه شد.

شبکه های data و پروتکل ها

گروه مطالعاتی شبکه های data و پروتکل ها به گروه های ارائه شده برای تابستان 89 اضافه شد.